ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)

Enerji Kimlik Belgesini almak artık çok kolay.

EKB NEDİR?

EKB - ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan "Binalarda Enerji Performansı" yönetmeliğince alınması zorunlu kılınan resmi bir belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi: Binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak amaçlıdır. Binanın asgari enerji ve tüketim sınıflandırmasını, sera gazı salımı seviyesini, yalıtım özelliklerini ve ısıtma soğutma sisteminin verimli olup olmadığını gösterir.

Yani tıpkı araba, beyaz eşya ve elektronik cihazlarda olduğu gibi “A” ile “G” arasında enerji verimlilik sınıfları bulunan bir belgedir. Binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve aydınlatma yönünden ne kadar verimli olduğunu gösterir. “A” sınıfı bina en verimli enerji sınıfını “G” sınıfı bina ise en verimsiz enerji sınıfını temsil eder.

Örneğin; eğer binanızın sıhhi sıcak su sınıfı “B” ise bu, sıhhi sıcak su için enerjiyi verimli kullandığınız anlamına gelir. Aynı şekilde aydınlatma sınıfı “G” ise aydınlatma elemanlarınızın verimsiz olduğu, dolayısıyla fazla enerji harcadığınız anlamına gelir.

Bahsettiğimiz bu birimler, yani ısıtma, soğutma, sıhhi sıcak su, aydınlatma ve havalandırma birimlerinin tamamı toplam enerji sınıfını belirler. Binanızın enerji sınıfı “A” enerji sınıfına ne kadar yakınsa, çevreye verdiğiniz zarar yani sera gazı salımınız o kadar azdır.

EKB Belgesi Ne Zamana Kadar Alınmalıdır?

“EKB” uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

 

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında EKB Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

 

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde EKB düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar EKB almak zorundadır.

EKB Belgesi Nasıl Alınır?

"EKB" belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıfları haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler binalara EKB vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

 

ekbfiyat.comBEST ENERJİ YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. bünyesindeki EKB Uzmanları ve SMM belgesine sahip mühendisler vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için EKB belgesi düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

EKB BELGESİ ALMAK, ARTIK ÇOK KOLAY.

EKB Talep formunu doldurun, gerisini biz yapalım.

Bina Seçimi

Bina türlerinden size uygun olanı seçin.

Bina Bilgileri

Binanız ile ilgili yasal bilgileri ve adres bilginizi girin.

İletişim Bilgileriniz

Size ulaşabileceğimiz iletişim bilgilerini girin.

Gönderin

Hepsi bu kadar, en kısa sürede sizinle iletişime geçiyoruz.

HAKKIMIZDA

ekbfiyat.com, BEST ENERJİ YÖNETİMİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. firmasına ait bir online platformdur. Bünyesindeki yetkili uzmanları vasıtasıyla hem mevcut hem yeni binalar için EKB düzenleme hizmetleri sunmaktadır.

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) belgelerinin yeni binalar için ve mevcut binalar için nasıl ve ne kadar sürede alınabileceği, bu belgelerin nerelerde ve ne zaman gerekli olduğu hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla kurulan ekbfiyat.com, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almak isteyen bina sahiplerine, site sakinlerine, yöneticilere ve alım-satım yapacak olan kişilere ve yeni yapılan veya yapılacak olan binalara bu belgeleri en hızlı ve en kolay biçimde alma hizmeti sunmaktadır. Online talep formu, telefon numaralarımız veya sağ alt köşedeki online destek canlı chat ile hızlıca iletişime geçebilirsiniz.

YetkiBelgesi
6000

Proje

3800

Konut

2200

Ticari Bina

EKB Sıkça Sorulan Sorular

Enerji Kimlik Belgesi her şeyden önce yasal zorunluluktur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2011 yılından itibaren Türkiye’deki 50 m2 üzerindeki hemen hemen her binanın bu belgeyi alması zorunlu kılınmıştır. 5672 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” gereği alınması zorunlu, resmi bir belgedir. Enerji Kimlik Belgesinin alınması binanın mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunmasını ve binada yapılacak yatırımların doğru yere yapılmasını sağlar.
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde “yeni bina”, yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden (1 Ocak 2011) sonra ruhsat alan bütün binaları ifade eder. Bu binalar iskân aşamasında Enerji Kimlik Belgesi çıkarmak zorundadırlar. Ve Enerji Kimlik Belgesinin toplam enerji sınıfının asgari “C” olması gerekmektedir.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde “mevcut bina”, yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlüğe girmesinden (1 Ocak 2011) önce ruhsat almış bütün binaları ifade eder. Mevcut binalarda Enerji Kimlik Belgesi almak için son tarih 1 Ocak 2020’dir. Mevcut binaların herhangi bir sınıfı yakalama ve bilinenin aksine yalıtım yaptırma zorunluluğu yoktur. Sadece belgeyi almakla yükümlüdürler.

Temelde Enerji Kimlik Belgesi için mevcut ve yeni binalarda gereken projeler aynıdır.
Bunlar:
 -Mimari Proje
 -Mekanik Projeler (Isıtma - Soğutma – Sıhhi Sıcak Su Projeleri)
 -Elektrik Projesi
 -TS-825 Raporu (Isı Kaybı Hesapları raporu)
 -Yapı Ruhsatının Fotokopisi / Tapu Örneği

Yeni binalarda yukarıdaki projelerin tamamının olması koşulu varken mevcut binalarda Mimari Proje, Yapı Ruhsatının Fotokopisi dışındaki projelere ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Bu durumlarda mutlaka binadan eksik kalan projelerle ilgili bilgi alınması gerekmektedir. Ayrıca eğer binaya yalıtım yapıldıysa yalıtım firması ve bina yönetimi arasındaki “ısı yalıtım sözleşmesi” gerekmektedir. Eğer yalıtım sözleşmesi yoksa binada yalıtımın hangi cephelere, hangi malzemeden, ne kalınlıkta uygulandığına dair yönetimce imzalanmış beyan gereklidir.
Eğer binanızın Mimari Projesini bulamıyorsanız bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu ya da imar bölümünden temin edebilirsiniz.

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar; EKB uzmanlığı konusunda yetkilendirilmiş, Büro Tescil belgesine sahip Serbest Mühendis Müşavir (SMM) ya da Serbest İnşaat Mühendis Müşavir (SİM) sertifikalı personel bulunduran proje ofisleridir.
Mevcut Binalarda Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce bina kategorisinde yetkilendirilmiş ve bünyesinde EKB uzmanı bulunduran Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) firmaları ve Yeni binalarda yetkili olup, bünyesinde Bina Etüt Proje uzmanı çalıştıran ve belirli cihaz parkına sahip olan proje ofisleridir.

Yeni binalarda müteahhitler belgeyi almakla yükümlü iken mevcut binalarda bina yönetimleri yükümlüdür. Ayrıca ısı yalıtımı yapan firmalar yalıtım sonrasında belgeyi temin etmekle yükümlüdür.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi yeni binalar Enerji Kimlik Belgesini iskân aşamasına kadar almak zorundadır. Mevcut binalarda ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi alındığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. 10 yılın sonunda düzenlenecek raporla yeni bir Enerji Kimlik Belgesi çıkartılması gerekmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı BepTr-2 programına binanın projelerindeki bilgilerin girilmesi ile düzenlenir. Mimari, mekanik, elektrik projesindeki bilgiler usulüne uygun olarak BepTr-2 programına girilir ve program hesaplamayı kendisi yapar. Mevcut binalarda mimari proje haricindeki bazı projelerin bulunamaması durumunda (mimari proje şarttır) binanın mutlaka yerinde incelenmesi gerekmektedir.

Yeni binalar Enerji Kimlik Belgesi almazlarsa iskan alamazlar. Mevcut binalar için ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar süre tanınmıştır. Bu tarihten itibaren Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalar alım-satım-kiralama yapamayacakları gibi abonelik işlemlerini de gerçekleştiremezler.

Enerji Kimlik Belgesi fiyatlamaları konusunda standart bir hesaplama yöntemi yoktur. Genellikle kullanılan hesaplama yönteminde fiyatlar konutlarda daire adedine diğer binalarda ise toplam inşaat alanına göre belirlenir.

Doğru bilinenin aksine Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım şartı aranmamaktadır. Yeni binalar belli ölçütlere göre inşa edildikleri için asgari “C” sınıfı çıkmak durumundadır. Mevcut binalarda ise herhangi bir sınıf çıkma zorunluluğu olmadığı gibi yalıtım şartı da aranmamaktadır.

-Sanayi alanları,
-Kullanım amacı depo, ardiye vb. olan ve iklimlendirilmeyen alanlar,
-Toplam inşaat alanı 50 m2 altında olan yapılar,
-Kullanım ömrü 2 yıl veya daha az olan binalar,
-Belediye sınırları (Mücavir alanlar) dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² den küçük olan binalar,

haricindeki tüm binalar Enerji Kimlik Belgesi almakla yükümlüdür.

Enerji Kimlik Belgesi alındıktan sonra belgenin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. Bunu yaparken aşağıdaki linkleri kullanıp sorgulama yapabilirsiniz:

BEP-TR 1 de yapılmış olan belgeleri sorgulamak için;

http://www.bep.gov.tr/BELGESORGULAMA/Sorgulama.aspx

BEP-TR 2 de yapılmış olan belgeleri sorgulamak için;

https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb

Enerji Kimlik Belgesi almaya karar verdiğimizde yapmamız gereken şey binamızın yapım yılına göre (Yeni Bina veya Mevcut Bina olma durumu) enerji kimlik belgesi vermeye yetkili bir firma bulmak olacaktır.

Yapılacak başvurular mutlaka bu yetkili firmalardan birine olmalıdır. Bu firmalar dışındaki kamu kurum kuruluşları (belediye vb) ya da özel firmalar bu konuda yetkili değildir.

EKB Talep Formu

EKB alınacak bina & yapı türünü seçiniz.

Kişi iseniz boş bırakın

05** *** ** ** şeklinde giriniz.

Yalıtım, Mekanik/Elektrik Sistemler hakkında eklemek istedikleriniz...

ekbfiyat-logo

Adres:

Orta Mh. Ankara Cd. No:2 Tunalar Plaza D: 17 Pendik, İstanbul

Bize Ulaşın

Başka sorularınız var mı?

Aşağıdaki iletişim formunu doldurun. En kısa zamanda size geri döneceğiz.